تبلیغات تلگرام ساعتی 3 بار در روز

تبلیغات تلگرام ساعتی نمایش بزرگتر

78,000 تومان

مشخصات

زمان :10 تا 12 صبح یک بار پست آخر مدت یک ساعت--ساعت 15 تا 17 مدت یک ساعت---ساعت 22 تا 24 مدت 30 دقیقه الی یک ساعت ---------جمعا سه بار در روز
نکته مهم :آدرس پست خود یا تبلیغ خود را در هنگام سفارش در توضیحات درج نمایید-در صورتی نیاز به ساخت بنر و ... بعد از ثبت سفارش تماس بگیرید
توضیحات :تبلیغ شما در چند کانال تلگرامی ثبت می شود و برای ده ها سوپر گروه ارسال می شود

1 محصولات دیگر در همان شاخه: