تبلیغات تلگرام کلیکی

تبلیغات تلگرام کلیکی نمایش بزرگتر

در این نوع تبلیغات فقط هزینه کلیک بیننده روی لینک شما پرداخت می شود.

حداقل سفارش 500 کلیک می باشد

310 تومان

حداقل تعداد سفارش خرید برای این محصول 500

مشخصات

تعداد ویو :در این نوع تبلیغات تا رسیدن به سقف سفارش تعداد کلیک مشتری تبلیغ شما از طریق نوتیفیکیشن ارسال میشود ممکن است برای 1000 کلیک تا 100000 بار ارسال شود
زمان :تا اتمام سقف سفارش
نکته مهم :سیستم آماری ما پیشرفته بوده و تعداد آی پی تکراری را محاسبه نمی کند.گزارش آماری برای شما ارسال می شود.
توضیحات :در هنگام سفارش لینک مربوط به تبلیغ خود و لینک مربوط به سایت و ... که می خواد تبلیغ به آن متصل باشد در قسمت توضیحات درج نمایید و پس از پایان سفارش برای مواردی همانند تصویر تبلیغ و ... تماس بگیرید