کاهش بانس ریت

بانس ریت چیست؟؟؟ 

بانس ریت یا نرخ بازگشت به تعداد کاربرانی گفته می شود که پس از ورود به سایت شما بدون هیچ کلیکی از وب سایت خارج شده اند. هر چه درصد بانس ریت به عدد 100 نزدیک شود یعنی تعداد زیادی از کاربران سایت شما را مناسب ندیدند و بعد از ورود به سایت از آن خارج شدن

دلایل زیر باعث فرار کاربر از سایت شما می شود

1-استفاده بیش از حد از بازدید پاپ ...

بانس ریت چیست؟؟؟ 

بانس ریت یا نرخ بازگشت به تعداد کاربرانی گفته می شود که پس از ورود به سایت شما بدون هیچ کلیکی از وب سایت خارج شده اند. هر چه درصد بانس ریت به عدد 100 نزدیک شود یعنی تعداد زیادی از کاربران سایت شما را مناسب ندیدند و بعد از ورود به سایت از آن خارج شدن

دلایل زیر باعث فرار کاربر از سایت شما می شود

1-استفاده بیش از حد از بازدید پاپ آپ

2-به روز نبودن مطالب سایت

3-مفید نبودن مطالب سایت 

بیشتر
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم
نمایش 1 - 4 از 4 آیتم