بازدید ارگانیک و واقعی گوگل

اگر برای جستجوی یک عبارت خاص (کلمه کلیدی)، کاربران در صفحه نتایج جستجو، از میان لیست طولانی نتایج، روی وب سایت شما کلیک نماید، گوگل امتیاز بیشتری برای وب سایت شما قائل شده و به مرور وب سایت شما در صفحه نتایج جستجو برای آن عبارت کلیدی، در ردیف بالاتری نمایش داده می شود.مدت زمان حضور کاربر در وب سایت شما، پس از انجام فرآیند جستجو، متناسب با ارزش ت...

اگر برای جستجوی یک عبارت خاص (کلمه کلیدی)، کاربران در صفحه نتایج جستجو، از میان لیست طولانی نتایج، روی وب سایت شما کلیک نماید، گوگل امتیاز بیشتری برای وب سایت شما قائل شده و به مرور وب سایت شما در صفحه نتایج جستجو برای آن عبارت کلیدی، در ردیف بالاتری نمایش داده می شود.مدت زمان حضور کاربر در وب سایت شما، پس از انجام فرآیند جستجو، متناسب با ارزش تعیین شده برای هر ورودی محاسبه می شود. مدت زمان حضور کاربر پس از انجام جستجو و ورود به وب سایت شما، تاثیر قابل قبولی روی رنک گوگل و برخورد این موتور جستجو با وب سایت شما دارد.

بیشتر
نمایش 1 - 9 از 9 آیتم

بازدید ارگانیک و واقعی گوگل  (9 محصول وجود دارد )

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم