تبلیغات کلیکی تلگرام

تبلیغات کلیکی تلگرام فقط هزینه کلیک کردن کاربران محاسبه می شود و مقدار بازدید به هر تعداد تا رسیدن به تعداد کلیک محاسبه نمیشود 

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم

تبلیغات کلیکی تلگرام  (یک محصول وجود دارد. )

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم